کیش ایر
به اطلاع میرساند به علت افزایش دمای هوا ایرلاین کیش ایراز پذیرش حیوان زنده معذور میباشدسایر اعلانات