ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 051-36092544 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد،بلوارمعلم-نبش معلم26-ساختمان کسري-پلاک43-طبقه دوم-واحد6-کدپستي:9188832005-پشتيباني 24ساعته 09153047008 مراجعه نمایید.